Agencja celna AKSYD Logistyka s.c. działa na rynku usług celnych.

Siedziba biura agencji celnej Aksyd Logistyka zlokalizowana jest w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 4. Dodatkowo uruchomione zostało miejsce uznane w Pionkach przy ul. Radomskiej 39 do realizacji odpraw celnych w przywozie i wywozie w ramach procedury uproszczonej.

Działalność agencji celnej Aksyd Logistyka opiera się się na latach doświadczeń zawodowych oraz systematycznie podnoszonych kwalifikacji i aktualizacji wiedzy właścicieli i pracowników. Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów, prowadzących obrót towarowy z krajami trzecimi oraz wymianę towarową wewnątrzwspólnotową. Pracownicy posiadają uprawnienia agenta celnego potwierdzone wpisem na listę agentów celnych prowadzoną przez Departament Ceł w Ministerstwie Finansów w Warszawie.

Własne usługi poszerzamy poprzez współpracę z innymi agencjami celnymi i spedycjami, właścicielami składów celnych i magazynów oraz firmami ubezpieczeniowymi, radcami prawnymi i tłumaczami przysięgłymi.

Wizytówką Aksyd Logistyka s.c. jest profesjonalizm i zaangażowanie właścicieli i pracowników, elastyczność w dostosowaniu się do zmian przepisów prawa i wymogów rynkowych.

Gwarancją naszej wiarygodności i fachowości jest uzyskany w roku 2010 Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) w zakresie uproszczenia celne. Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie zasad polityki bezpieczeństwa informacji oraz poufności powierzonych informacji gospodarczych.

Działalność agencji celnej Aksyd Logistyka opiera się głównie na roli przedstawiciela podmiotów gospodarczych w kontaktach z administracją celną. Ten rodzaj usług to istotny element ułatwiający podmiotom obrót towarowy z zagranicą. Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) każda osoba ma prawo do wystawienia przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi. Rozróżnione zostały dwa rodzaje przedstawicielstwa: bezpośrednie (przedstawiciel działa na w imieniu i na rzecz innej osoby) i pośrednie ( działanie we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby). Ustanowienie przedstawicielstwa następuje na mocy udzielenia pełnomocnictwa.